Products ผลิตภัณฑ์ต่างๆ > เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า ( AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER SINGLE PHASE )


KPS–141SR / KPS-151SR


KPS–142SR / KPS-152SR


KPS–504SR / KPS-457SR
คุณสมบัติของเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง – ต่ำกว่าปกติ โดยสามารถรับปัญหา
   แรงดันไฟฟ้าตก ได้ถึง 156 VAC. และรับแรงดันได้ถึง 253 VAC.
   (220 VAC.+15% to – 29%) or ( 220 VAC.+28% to – 23%)
   or (220 VAC.+25% to - 22%)
- มีวงจรควบคุมการทำงานโดยตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านขาเข้า
   และขาออกในกรณีแรงดันไฟฟ้าเข้ามาต่ำหรือสูงกว่าระดับที่เครื่องจะ
   สามารถควบคุมได้ เครื่องจะหยุดการทำงานทันที
   และจะทำงานอีกครั้ง เมื่อแรงดันไฟฟ้ามาเป็นปกติด้วยระบบ
   ( AUTO START )
- แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 VAC. +/-5% (220VAC.+/-5% )
- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากเนื่องมาจากกรณีที่ไฟฟ้าดับ
   ด้วยวงจรหน่วงเวลาซึ่งมีให้เลือก 2 ระดับคือ 4 วินาที และ 4 นาที
- ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่โดยอัตโนมัติภายในเวลา 20 – 40 ms
  ด้วยการควบคุม( Electronics Relay Tapping )
- สามารถเลือกดูไฟฟ้าได้ทั้งขาเข้า (Input) และขาออก (Output)
  ด้วยสวิทซ์เลือกดูโวลต์มิเตอร์หน้าเครื่อง
 -รับสั่งผลิตเครื่องพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

ความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน
- เครื่องมือแพทย์
- เครื่องเสียงและเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ เช่น ทีวี วีดีโอ วิทยุสื่อสาร
  ตู้สาขาโทรศัพท์ โทรสาร
- เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม ประเภท มอเตอร์ขับเคลื่อน พัดลมขนาดใหญ่
  เครื่องปั้มน้ำ เครื่องปั้มลม
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
- พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง

Copyright 2008 KPS Thailand All rights reserved. Terms of Use.